Din hi t-tieni katekeżi dwar is-Salvazzjoni. L-ewwel waħda kienet dwar id-dnub u l-effetti tiegħu.

Se ssegwi katekeżi oħra (3) li tittratta s-suġġett delikat dwar il-Grazzja u l-għemejjel tajba.