STUDJU U TALB BIL-BIBBJA

Kors qasir imma dettaljat dwar il-Bibbja. Kelliema speċjalisti dwar It-Testment il-Qadim u t-Testment il-Ġdid.

Il-kors miftuħ għal kulħadd speċjalment għal min għandu għatx għall-Kelma ta’ Alla. Kull laqgħa jkollha element ta’ studju bibliku u element ta’ talb u smigħ tal-Kelma ta’ Alla.

OTTUBRU

It-Tnejn, 7, 14, 21, u 28

NOVEMBRU

It-Tnejn, 8 u 25

DIĊEMBRU

It-Tnejn, 2 u 9

REV PROF MARTIN MICALLEF OFMCAP

Rev Micallef hu professur tal-Iskrittura Mqaddsa u speċjalizzat fil-kitbiet ta’ San Ġwann fit-Testment il-Ġdid ġewwa l-Università ta’ Malta.

REV DR STEFAN ATTARD

Rev Attard huwa l-Kap tad-Dipartiment tal-Iskrittura Mqaddsa u d-Dekan tal- Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta.

REV PROF PAUL SCIBERRAS

Rev Sciberras hu professur tal-Iskrittura Mqaddsa speċjalizzat fil-Kitbiet tat-Testment il-Ġdid fl-Università ta’ Malta.

DR JOSEPH CIAPPARA

Dr Ciappara huwa lecturer fit-Testment il-Qadim u Lingwi bibliċi fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta.

REV DR SINCLAIR BUGEJA

Rev Bugeja għadu kif irċieva d-Dottorat fl-Iskrittura Mqaddsa bi speċjalizzazzjoni fit-Testment il-Ġdid.
  Donazzjoni ta’ €35

  Il-ħlas jista’ jsir permezz ta’ cheque lil ‘Families for Christ’ u jintbagħat:

  Ċentru għal-Familja
  Kors fuq il-Bibbja
  28,
  Triq Idmejda Ħal Balzan

  Għall aktar informazzjoni ċempel 7939 2405

  Ko-ordinatur:

  Emanuel Micallef SThL

  Organizzat minn:

  Families for Christ Community

  Email:

  info@familiesforchrist.mt

  Facebook:

  familiesforchrist.mt